Nabízíme:
• tvorba a úprava databázových aplikací  v programech:
  Visual Fox Pro 9
• import a export databází různých formátů